Vibu ohutus

Allikas: Lohewiki
Varustus
Vibutaja-vapp.png

Vibu ja nool


Kuna vibu on tõenäoliselt üks ohtlikumaid larbirelvasid, peaks nende olemasoluga arvestama nii mängijad ise kui ka loomulikult relvakandja ise.

Kõik mängijad peaks arvestama järgmist:

  • Põhiline oht on noolevars silma.
  • Relvaga tõrjumine võib õnnetult (ka kellegi teise jaoks) varre ümber pöörata. Kasuta kilpi.
  • Maas olevad nooled võiks võimalikult ruttu üles korjata, kui on oht, et neile keegi peale astub.

Vibulaskja ise peaks arvestama:

  • Tee turvalised nooled.
  • Maast korjatud noolte kasutamisel on oht, et keegi on lahingu käigus noolevarre pooleks astunud ja seda pole näha. Potentsiaalselt üsna rõve, kui lasu peale vars küljest ära tuleb ja kellelegi sisse läheb. Kontrolli ka seda, et pea otsas püsiks. Samuti võib noole otsas olla sodi või okkaid.
  • Suleprobleemid võivad saba ettekeeramist soodustada.
  • Ära meelega pähe sihi.
  • Lühikese maa pealt pole vibu mõtet täielikult vinnastada.

Väga halva noole näide

Selline nool lendas Jüriööl 2010. On suur õnn, et see kedagi täiel määral ei tabanud.

Kas sina tahaksid sellisega näkku saada? Killernool2010.jpg