Süsteemid

Allikas: Lohewiki

Rollimängusüsteem annab jutumängude mängimiseks reeglistiku (ja mõnikord ka taustamaailma), mille abil luuakse tegelased ja lahendatakse konfliktsituatsioonid. Süsteemi valikul on mõistlik jälgida, et lahendusmeetod sobiks mängugrupi stiiliga.

Rollimängusüsteemide nimekiri

Nimekiri ei ole muidugi ammendav.