Rollide loomine

Allikas: Lohewiki
Kondikava.png Kondikava.

See artikkel on sisuliselt artikliks kirjutamata märksõnadega ülesmärgitud kondikava.

Larbi korraldamine
  • Puhas mängijatepoolne tegevus (kuidas mängijaid kaasata nende rollidesse sekkumata)
  • Puhas ettekirjutamine (mis ohukohad)

Mängija ja mängujuhi koostöö

Mängijatepoolne initsiatiiv. Mängujuht annab teada: rollid kirjutate ise — saab kätte rollid, moodustab neist mingi terviku, sulatab maailma, teeb siia-sinna vajadusel lisandusi ja muutusi (või ei tee), saadab tagasi. Mõlemad pooled on tegevad.

Mängujuhipoolne initsiatiiv. Mängujuht palub teada anda, mislaadi rolli soovitakse - mängija saadab olulisemad märksõnad - neist moodustatakse neile vastav roll ja läkitab mängijale tagasi. Tol omakorda on õigus edasisi soovitusi anda, teha täiendusi või muutusi. Mõlemad pooled on tegevad.


  • Suhtlemist soodustavad ja suhtlemist kitsendavad iseloomuomadused
  • Mängija enda iseloomuga arvestamine (miks hea ja millal klišeeohud)
  • Oluliste rollide ja liinide "dubleerimine"
  • Mängijate endi vahelised konfliktid, millest ei tea
  • Leerijuhtide valikut veidi jälgida

Kõrvaliste tegelaste teema

NPC

  • Lähemalt ka artiklis NPCde kasutamine.
  • Miks kuidas kas?
  • Kas anda rohkem infot rolli eesmärgi kohta?