Vikipeedia:Redigeerimisjuhend

Allikas: Lohewiki

Mall:VP abilehed

Vikipeedia on viki. Igaüks, nii registreeritud kui ka registreerimata kasutaja, võib muuta ükskõik millist Vikipeedia lukustamata artiklit. Muudatused ilmuvad pärast käsku "Salvesta" artiklisse koheselt.

Sissejuhatus

Vikipeedia lehekülje redigeerimiseks vajutage lipikule "redigeeri" lehekülje päises või alajaotuse pealkirja kõrval. Seejärel satute leheküljele, millel on redigeeritava artikli teksti sisaldav kast. Kui lisate teksti uut materjali, palun varustage see ka viidetega allikale. Kui olete teksti muutmise lõpetanud, võiksite lisada lühikese resümee – kokkuvõtte tehtud muudatustest. Resümee jaoks on väike tekstiväli redigeerimiskasti all. Et näha, kuidas näeb lehekülg välja pärast tehtud muudatusi, vajutage kindlasti kõigepealt nuppu "Näita eelvaadet". Kui olete tulemusega rahul, vajutage nuppu "Salvesta". Muudatused on koheselt nähtavad kõigile Vikipeedia kasutajatele.

Fail:Redigeerimiskäsud.PNG
Redigeerimiskäsud


Võite ka vajutada lipikule "arutelu", et näha vastava artikli arutelulehekülge, kus asuvad teiste kasutajate kommentaarid artikli kohta. Arutelulehekülge saab redigeerida samal viisil kui artiklilehekülge. Teine võimalus on vajutada lehekülje päises lipikule "+" ("Lisa kommentaar arutellu").

Aruteluleheküljel palun allkirjastage oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~). Allkirja ei lisata artiklileheküljele. MediaWiki tarkvara peab automaatset arvestust kasutajate tehtud muudatuste üle, mida võib näha artikli muudatuste ajaloos.

Pisiparandused

Artikli pisiparandus on muudatus, mis eeldatavasti ei nõua põhjalikumat arutelu. Linnukese lisamine "See on pisiparandus" kastikesse näitab, et erinevused Teie muudatuste ja lehekülje eelmise versiooni vahel on tühised, näiteks "näpuvigade", vormistuse, liigenduse pisiparandused. Sisulised muudatused, näiteks entsüklopeedilise materjali lisamine või eemaldamine, mille hulka võib kuuluda kasvõi üheainsa sõna muutmine, kui sellega muutub artikli mõte, ei ole pisiparandused. Pisiparanduse märkimise võimalus on ainult registreeritud kasutajatel.

Uue lehekülje loomine

Uue lehekülje loomiseks on mitu võimalust.

 • Järgige punast linki. Avaneb vastava pealkirjaga lehekülje tekstikast. Kirjutage sinna uus tekst ja salvestage muudatused.
 • Looge link uuele leheküljele. Selleks kirjutage topeltnurksulgudes selle pealkiri sobivasse kohta (kui sobivat kohta ei leia, siis liivakasti. Salvestage lehekülg ja järgige linki.
 • Sisestage artikli pealkiri Vikipeedia otsingusse ja vajutage nuppu "Mine". Kui Vikipeedias vastav artikkel puudub, tuleb ette lehekülg, millelt leiate punase lingi uue lehekülje loomiseks.
 • Asendage mõne lehekülje aadressiribas olev pealkiri pealkirjaga, mida Teil tarvis on, ning minge saadud aadressile.

Teksti vormindamine

Vikipeedia tarkvara võimaldab teksti paindlikult vormindada. Allolevad tabelid näitavad, kuidas seda teha. Tabeli parem tulp näitab, mida kirjutada lähteteksti, ja vasak tulp näitab või selgitab selle tulemust.

Pealkirjad, nimekirjad, read

Pealkirjade tegemiseks kasutatakse võrdusmärke pealkirja teksti ees ja järel. Olenevalt sellest, mitu võrdusmärki pannakse, tekib erineva taseme pealkiri.

Pealkiri
Alampealkiri
Alam-alampealkiri

Kui artiklis on üle nelja pealkirja, ilmub lehe algusesse automaatselt sisukord. Sisukorra lisamist saab keelata, paigutades artiklisse märgendi __NOTOC__ . Kui vaikimisi pakutav sisukorra paigutus pole sobiv, saab sisukorra asukohta määrata __TOC__ märgendiga.

==Pealkiri==

===Alapealkiri===

====Ala-alapealkiri====

Teksti alustamine uuelt realt ei tekita uut lõiku.

Aga tühja vahereaga saab lõigud eraldada.

Teksti alustamine uuelt realt
ei tekita uut lõiku.

Aga tühja vahereaga
saab lõigud eraldada.
 • Listid on mõnusad:
  • Nendega saab teksti struktureerida
  • Nii on ilusam
* Listid on mõnusad:
** Nendega saab teksti struktureerida
** Nii on ilusam
 1. Nummerdatud loendid on ka praktilised:
  1. Selged
  2. Ilusad
# Nummerdatud loendid on ka praktilised:
## Selged
## Ilusad
Definitsioonide loendid
loendid, mis sisaldavad definitsioone
Selgitatav sõna
sõna selgitus
; Definitsioonide loendid : loendid, mis sisaldavad definitsioone
; Selgitatav sõna : sõna selgitus
 • Erinevat tüüpi
  1. liste saab nüüd ka
   • lihtsalt segada
* Erinevat tüüpi
*# liste saab nüüd ka
*#* lihtsalt segada
Taandread võivad
alata
erinevalt kauguselt
:Taandread võivad
::alata
:::erinevalt kauguselt
Kui rida algab tühikuga, siis
 ta jääb täpselt selliseks,
 nagu ta on sisestatud - 
 mitteproportsionaalses fondis
 Kui rida algab tühikuga, siis
  ta jääb täpselt selliseks,
  nagu ta on sisestatud - 
  mitteproportsionaalses fondis
Tekst võib olla rea keskel.
<center>Tekst võib olla rea keskel.</center>
Eraldusjoon: ülalpool
allpool.
Eraldusjoon: ülalpool
----
allpool.

Lingid

Link: Eesti.
Et luua uus lehekülg, looge kõigepealt link sellele leheküljele, seejärel klõpsake sellele lingile.
Link: [[Eesti]].
Sama link, aga teise nimega: vabariik.
Sama link, aga teise nimega: [[Eesti|vabariik]]
Lingi vorminduse saab lisada ka sõna osale (näiteks kui sõna on käändes).
Näiteks: artikkel Eestist.

Tähelepanek: Selline viitamine ei pruugi toimida õigesti, kui pärast lingimärgendit esineb sõnas täpitähti. Näiteks soovides linkida sõnas karistusmäär mõistet karistus ehk kirjutades [[karistus]]määr, on tulemus selline: karistusmäär. Sellisel puhul on mõistlik kasutada eelpool toodud linkimise võimalust: [[karistus|karistusmäär]].

Lingid [[Eesti]]st ja [[Eesti]]sse 
viitavad artiklile [[Eesti]]
Saab kasutada automaatset lingi ümbernimetamist, kui link viitab mõnesse teise nimeruumi: Matemaatiliste valemite kirjutamine. Sel puhul lisab viki tarkvara püstkriipsu taha automaatselt pärast koolonit tuleva teksti.
Saab kasutada automaatset lingi 
ümbernimetamist, kui link viitab teise nimeruumi
[[Vikipeedia:Matemaatiliste valemite kirjutamine|]]
Samasugust ümbernimetamist saab kasutada ka sulgudes oleva pealkirjaosa puhul: Alexander.
Samasugust ümbernimetamist saab kasutada ka sulgudes oleva 
pealkirjaosa puhul: 
[[Alexander (Tartu piiskop)|]]
Lehekülg Krevettide suguelu Ukrainas ei ole veel olemas.

Võite selle luua, klõpsates punasele lingile, kuid palume Teil seda siiski mitte teha.

Lehekülg [[Krevettide suguelu Ukrainas]] ei ole veel olemas.
Ümbersuunamine teisele artiklile:

kirjutage lähteartikli esimesele reale järgmine tekst (topeltnurksulgudes sihtartikli nimi).

#suuna[[Eesti]]
Välislink: Google
Välislink: [http://www.google.com Google]
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: http://www.google.com.
Võib ka panna lihtsalt internetiaadressi: 
http://www.google.com.
Või teha automaatselt nummerdatud lingi [1]

Sellist stiili saab kasutada näiteks välisviidete märkimiseks artikli tekstis. Sel puhul tuleb viide korralikult vormistada ka artikli lõpuosas välislinkide peatükis.

Või teha automaatselt nummerdatud lingi 
[http://www.google.com]
Viidad teistesse vikipeediatesse (interwiki lingid) moodustatakse vastavast keelekoodist ja artikli pealkirjast selles keeles.
Näiteks:
[[en:Estonia]]
tekitab interwiki lingi inglise Wikipedia lehele Estonia.

Alternatiiv
[[:w:Estonia]] viib samale lehele.
Artikkel lisatakse mingisse kategooriasse [[Kategooria:xxx]] märgisega, kus xxx tuleb asendada sobiva kategooria nimega. Selliseid märgiseid saab artiklile lisada mitu. Näiteks see artikkel kuulub kategooriasse "Vikipeedia abilehed"
Näiteks 
[[Kategooria:Vikipeedia abilehed|{{PAGENAME}}]]
lisab artikli kategooriasse Vikipeedia abilehed
Kategooriale linkimisel tuleb wikilingis sõna Kategooria ette kirjutada semikoolon või kasutada malli Mall:Tl. Näiteks kategooriale Eesti seadused saab linkida nii lingi tekstiga kui ilma: Kategooria:Eesti seadused
Link [[:Kategooria:Eesti seadused]]
viitab antud kategooriale.

[[:Kategooria:Eesti seadused|Eesti seadused]] 
viitab kategooriale alternatiivse lingitekstiga.

Tüpograafia

Kaldkiri, Rasvased tähed, Rasvane kaldkiri.
''Kaldkiri'', '''Rasvased tähed''', '''''Rasvane kaldkiri'''''.
Kirjutusmasina tähed tehnilise teksti jaoks.
Kirjutusmasina tähed <tt>tehnilise teksti</tt> jaoks.
Võite sõnu läbi kriipsutada
või alla kriipsutada.
Võite sõnu <strike>läbi kriipsutada</strike> 
või <u>alla kriipsutada</u>.
Klaviatuuril puududa võivad tähed

À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;
Kirjavahemärgid: ¿ ¡ « » § ¶

† ‡ •

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull;
Muid imelikke märke: ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;
Allindeks: x2 Ülaindeks: x2
Allindeks: x<sub>2</sub> Ülaindeks: x<sup>2</sup>
Väike kiri: abcdefghijk
Väike kiri: <small>abcdefghijk</small>
Kreeka tähed: α β γ δ

ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi; 
&pi; &rho; &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma; 
&Phi; &Psi; &Omega;
Matemaatilisi sümboleid:

∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ < > ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″ ∠ ∇
‰ ° ∴ ℵ
ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

&int; &sum; &prod; &radic; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &lt; &gt; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; &ang; &nabla;
&permil; &deg; &amp;there4; &alefsym;
&oslash; &isin; &ni; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Viki vorminduse vältimiseks, näiteks, et kirjutada ülakoma sõnas
Shakespeare'i, kirjutage ülakoma ümber <nowiki> märgendid
''Shakespeare<nowiki>'</nowiki>i''
Arutelukülgedele kirjutatud arvamuste ja kommentaaride allkirjastamiseks kasutage nelja tildet. Salvestamisel asendab viki tarkvara need automaatselt Teie kasutajanime ja salvestamise ajatempliga: Rebase-Rein 31. august 2005, kell 22.01 (UTC).
Kasutaja Rebase-Rein allkiri ja 
allkirjastamise ajatempel: 
~~~~

Pildid

Pildi lisamise kood on kokkuvõtlikult järgmine:

[[Pilt:{pildi_nimi}|{tüüp}|{raam}|{paigutus}|{suurus}|{allkiri}]]

Ainult [[Pilt:{pildi_nimi}]] on kohustuslik. Enamiku piltide artiklile lisamise kood peaks olema järgmine: [[Pilt:{pildi_nimi}|thumb|pilti selgitav allkiri]] (ja pildi suurus jäetakse määramata). Ülejäänud parameetreid võib lisada vajadusel.

Tüüp
'thumb' / 'thumbnail' või 'frame'. Määrab, kuidas pilti näidatakse (vaata näiteid).
Raam
'border'. Paneb pildile raami ümber.
Paigutus
'right' (=paremal), 'left' (=vasakul), 'center' (=keskel) või 'none' (=puudub). Määrab pildi paigutuse teksti suhtes. Vaikeväärtus on "vasakul" = 'left'.
Suurus
{laius}px või {laius}x{kõrgus}px, määrab pildi suuruse antud laiusest ja kõrgusest mitte suuremaks, pildi külgede suhe säilib.
Pildiallkiri
Kõik muu loetakse pildiallkirjaks.

Märkus: Pole vahet, kas pilt on siinses Vikipeedias või Wikimedia Commonsis. Mõlemal juhul võib koodi alguses kasutada nii "Pilt:" kui ka "Image:"

Kood + selgitused Tulemus
[[Pilt:Wikipedesketch1.png|thumb|pildi allkiri]]
 • Pilt artikli illustreerimiseks; pildil klikkimine avab täismõõtmetes pildi.
 • thumb vaikimisi määratav laius on 180px; registreerunud kasutajad saavad seda väärtust oma eelistustes oma äranägemise järgi enda jaoks muuta.
 • thumb vaikimisi määratav paigutus on "paremal"
[[Pilt:Wikipedesketch1.png|thumb|100px|pildi allkiri]]
 • pildi laius on 100px, lugeja eelistusi ignoreeritakse.
[[Pilt:Wikipedesketch1.png|frame|center|pildi allkiri]]
 • Pilt originaalsuuruses ja raamiga
[[Pilt:wiki.png|50px|pildi allkiri]]
 • pilt määratud suurusega ja ilma nähtava pildiallkirjata
 • otstarbekas piltide kasutamisel näiteks mallides
 • Kuigi pildiallkirja pole leheküljel näha, on hea see lisada, sest seda näevad ka need kasutajad, kes mingil põhjusel pilti ei näe.
[[Pilt:wiki.png|50px|border|pildi allkiri]]
 • pilt raamis, määratud suurusega ja ilma nähtava pildiallkirjata
[[:pilt:wiki.png|Viide pildi leheküljele]]
 • Link pildileheküljele (NB! koolon enne "pilt"-i)
Viide pildi leheküljele
[[media:wiki.png|lingi tekst]]
 • Link meediafailileheküljele
lingi tekst

Vaata ka täpsemat süntaksi juhendit ja piltide artiklis kasutamise juhendit (ingliskeelses Vikipeedias).

Tabelid

Tabeleid saab teha kas standardse HTMLi märgenditega või kasutades erilist viki stiili:

Tabel 1
Esimene pealkiri Teine pealkiri Kolmas pealkiri
Üleval vasakul Üleval keskel Paremal pool
All vasakul All keskel
Alumine rida
<table border=1>
<caption>Tabel 1</caption>
<tr>
<th>Esimene pealkiri</th>
<th>Teine pealkiri</th>
<th>Kolmas pealkiri</th>
</tr>
<tr>
<td>Üleval vasakul</td>
<td>Üleval keskel</td>
<td rowspan=2>Paremal pool</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla vasakul</td>
<td>All keskel</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3 align=center>Alumine rida</td>
</tr>
</table>
Tabel 2
Lahter 1 Lahter 2 Lahter 3
{|
|+ Tabel 2
|-
| | bgcolor=#00FFFF| Lahter 1 || width=300px bgcolor=#FF00FF |Lahter 2 || bgcolor=#FFFF00 | Lahter 3
|}
Tabel 3
P1 P2 P3
Lahter 1*1 Lahter 2*1 Lahter 3*1
Lahter 1*2 Lahter 2*2 Lahter 3*2
Lahter 1*3 Lahter 2*3
{| border=1
|+ '''Tabel 3'''
! P1
! P2
! P3
|-
| Lahter 1*1
| bgcolor=#FFCC00|Lahter 2*1
| Lahter 3*1
|-
| Lahter 1*2
| Lahter 2*2
|rowspan="2"| Lahter 3*2
|-
| bgcolor=#CCFF00|Lahter 1*3
| Lahter 2*3
|}

Teksti ajutine peitmine

Teksti ajutiseks peitmiseks tuleb see redigeerimisaknas vormistada nii:

<!-- see tekst on peidetud -->

Vaata ka

Välislingid

az:Vikipediya:Məqalələrin redaktə qaydaları bs:Wikipedia:Kako izmijeniti stranicu ca:Ajuda:Com s'edita una pàgina cs:Nápověda:Jak editovat stránku el:Βοήθεια:Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα en:Wikipedia:How to edit a page es:Ayuda:Cómo se edita una página ga:Vicipéid:Conas alt a chur in eagar he:עזרה:עריכת דף hr:Wikipedija:Kako uređivati stranicu id:Wikipedia:Menyunting sebuah halaman ia:Wikipedia:Como formatar texto lt:Pagalba:Kaip redaguoti puslapį hu:Wikipédia:Hogyan szerkessz lapokat? ms:Wikipedia:Menyunting nl:Help:Uitleg ja:Help:ページの編集 no:Hjelp:Hvordan man redigerer en side pt:Ajuda:Guia de edição/Formatação ro:Wikipedia:Cum modific o pagină ru:Википедия:Как править статьи simple:Help:How to change pages sk:Pomoc:Prehľad editácie stránok sl:Wikipedija:Urejanje strani sr:Помоћ:Уређивање su:Wikipedia:Cara ngédit kaca fi:Ohje:Kuinka sivuja muokataan sv:Wikipedia:Hur man redigerar en sida vi:Wikipedia:Sửa đổi