Lohewiki arutelu:Tiitelandmed

Allikas: Lohewiki

Dragon.ee

Dragon.ee lubab siinset materjali üldreeglina mittekommertseesmärkidel kasutada ja modifitseerida, eeldusel et lubate sama teha ka siit pärit tekstide töötlustega. Oleme tänulikud, kui te sellisel puhul viitate ka allikale.

Se luba ei laiene tõlkeartiklitele, sest nende puhul küsisime autoritelt luba vaid dragon.ee lehel avaldamiseks.