Uue Ilma kirjeldus

Allikas: Lohewiki

Uus Maailm on juba paljude põlvkondade jaoks see ainus ja õige maailm. Vaid muldvanad ätid ja veidrikest kirjatargad räägivad, et kusagil seitsme luku taga on peidus Portaal, mis varjab salapärast Vana Maailma. Aga muinasjuttudetagi on inimestel tegemisi-toimetusi küllaga, vähestel jääb aega üle, et tühje unistusi heietada.

Elukene Uues Maailmas (mingil põhjusel on see veider nimi inimestele ikka keelele ja meelde jäänud) veereb jällegi omasoodu.

Sõda on lõppenud, kuid tekkinud kaoses on teedele ilmunud igasugust ebameeldiva ametiga rahvast. Ainult rumalad liiguvad veel ilma relva või kaitsjateta.


Leerid

Ahelad - ehk Purustatud Ahelate klann (praeguseks hävinud) Eelkõige vabad hinged. Nende esiisad tulid suure pealiku Badu juhtimisel läbi Portaali, et endiste orjade ja rõhututena tühjalt kohalt alustada. Üle kõige hindavad sõltumatust ja sõnapidamist. Pärast pikka konfrontatsiooni Arnshelmidega ja ebaõnnestunud liitu Corwiniga on Ahelad aktiivsest poliitikast tagasi tõmbunud. Üksinda ja hajali põllupidamisega tegeldes on raske vastu seista röövlisalkade rünnakuile. Kui aga Ordu neile omapoolset kaitset pakkus, oli vanematekogu sellele varasemate halbade kogemuste tõttu üsna üksmeelselt vastu.

Arnshelmid - Vana Maailma tuntud suguvõsa rüütlite nooremad pojad tulid läbi Portaali kõlavate tiitlite ja teadmisega, et neid on seatud lihtrahvast juhtima. Parem sõjaline ettevalmistus ja pealehakkamine võimaldasid neid rajada palju kindlustatud losse parimais põllupidamise ja kaevanduspiirkondades. Pikki aastaid kestsid kokkupõrked Purustatud Ahelatega, keda Arnshelmid pidasid alama klassi rahvaks ning sagedaste piiritülide tõttu ka röövliteks ja rüüstajateks. Et aga jõud olid võrdsed ja Uues Maailmas ruumi küllaga, lepiti pikapeale üksteise olemasoluga. Viimastel aastatel on suguvõsa nõrgenenud. Selle põhjusteks on lüüasaamised nii Corwini kui Hordi käest ja lisaks veel madal iive.

Et hoida nime välja suremast, on mõnedki Arnshelmide soost isandad võtnud vastu Ordu kaitsepakkumise ja valmis astuma nendega vasallisuhetesse. Viimane mõte ajab aga sinivereliste klanni teise poole marru. On kerkimas mõned tugevad pealikud, kes taas räägivad Arnshelmide nime au sisse tõstmisest.

Ordu - Kolme Kõrtsi Ordu, olid algselt ajaavausse sattunud seltskond rändrüütleid, kelle esmane soov oli Uuest Maailmast kiiresti Vanasse Maailma naasta Pimeduse vastu võitlema. Jooma- ja lõbusa tuju jumalust Mehpollat teenivad rüütlid tõmmati aga kiiresti kohalikesse sündmustesse kaasa ja nii mõnigi kord sai nende osavõtt lahingute kaalukeeleks. Nüüdseks on Kolme Kõrtsi Ordu Uues Maailmas kodunenud ning aitab oma arusaamist mööda kaasa õigluse ja korra maksmapanemisele. Pärast viimaseid veriseid lahinguid barbaarse Hordiga on ülejäänud leeride väehulgad sedavõrd nõrgenenud, et Ordu kujutab endast Uues Maailmas üht võimsaimat sõjalist jõudu. Ordult on abi otsinud nii mõnedki seni sõltumatud maaisandad, seega on Ordu tugevnemas ka poliitiliselt.

Pärast Haapsalu vallutamist Liigalt koos Ahelate ja VG-ga suundus Ordu Annimatsi kõrtsikülla, kus hiljem nende eestvedamisel kogunesid ühtse laua taha kõigi suuremate leeride pealikud ning sõlmiti rahuleping, mis pidi edaspidised verevalamised Uues Ilmas ära hoidma. Pärast seda asusid seitse Orduvenda teele lääne poole. Uude Ilma jäid aga siinsed liikmed Ordu vaimu ülal hoidma.

Peale 498 aasta verist kevadet saabuvad mõned Orduvennad tagasi. Koos väikese kaaskonnaga jõuavad nad Lihulasse, kus asuvad vanu tuttavaid otsima, kellest enamik on siiski langenud sõjas VG-ga. Suvel on Ordut näha läänerannikul ... midagi on teoksil.

Hord - kasutades ära viimaste aastate killustatust ja hõimude omavahelist rivaalitsemist kogus üks varem Sarbergi isanda teenistuses olnud, kuid intriigitsemise eest minema kihutatud sõjasulane enda ümber salga n.ö. vabamehi. Elama asusid nad ühte kaua tühjalt seisnud lossi ning kuulutasid ümbruskonna külades ja lossides, et makse võetakse vastu esmaspäevast laupäevani iga kell välja arvatud lõunaajal. Et rahvas aga uusi isandaid tunnustada ei tahtnud, tuli maksukogumise raske töö lossielanikel enda peale võtta. Salk asus "makse nõudma" ja alatasa uusi liikmeid värvates teenis mõne ajaga nime Hord, mis nii talupojad kui rüütlid suurima õudusega täitis.

Napilt pool aastakest tagasi kohtus Hord Keibu jõekese kallastel Arnshelmide ja Ordu ühendväega. Lahing oli raske ning viimaks pidi Hord taanduma.

Esimene tagasilöök aga ei murdnud nende selgroogu. Nii mõnigi väiksem aadlisuguvõsa on leidnud Hordis endale mõjusa liitlase, kellega koos seista vastu Ordu ambitsioonidele ja näidata koht kätte ülbetele Arnshelmidele.

Liiga on ühendus, mille ajalugu ulatub Uue Maailma esimeste tundideni. Rahva poolt omistatud halvustav nimetus - Närakasmaagid - selle liikmeid siiamaani häirinud pole, pigem vastupidi, tekitab see hirmu ja segadust.Salaliidu osa portaali tekkimises polnud ilmselt väike, igatahes oli Vanas Maailmas mõnel võluril jalgealune tuliseks läinud. Uues Maailmas hõivas Liiga kaugel idakaares mägedest piiratud imekauni tasandiku. Orjatööl põhinev koloonia sai tugeva löögi kümmekond aastat tagasi, kui Purustatud Ahelate klann püüdis vabastada oma röövitud lapsi ning hävitas Idamägede kuru lukuna sulgenud Läikiva Torni.

Liiga elu häirib üsna tugevasti lähedalpesitseva Hordi vaenutegevus, kuid ometi omab Salaliit häid sidemeid mitmes lossis ja külas. Nii mõnigi õuemaag teenib kaht isandat.

Segaste Aegade Lainete kätte jäänud Liiga on hetkel laiali saadetud. Eksisteerivad veel mõned väikesed rakukesed, mis püüavad Liigale eluvaimu sisse puhuda, kuid vaid aeg teab tõde.

Sõltumatud maaisandad on poliitilistele tõmbetuultele jalgu jäänud. Esialgne unistus maast, kus iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja, hääbus üsna ruttu. Uhked Arnshelmid olid esimesed, kes nõudsid truudusevannet. Seejärel puhkesid konfliktid Ahelatega, Hordiga - alatasa tuli valida, kas meie poolt või vastu. Vabade Maaisandate ühenduse idee tõi esimesena välja Corwin Rosshenist. Mehe suurte sõnade tagant hakkas aga varsti paistma soov omada kogu Uue Maailma ülemkuninga tiitlit. Väiksemate mõisade omanikud, aadlitiitliga või ilma, soovivad ühest küljest tugevat liitu, mida juhiks valitud Maapäev, teisalt aga kardavad ühele enda hulgast liiga suurt võimu anda.

Vishna-ghrim - Rahvasuu räägib legende sellest, kuidas Vana Maailma asukad uude maailmasse tulles nägid päikese tõusudel ja loojangutel mõnikord kummalisi kogusid looduslikult varjatud lagendikel ja orgudes liikumas. Kuna need aga ülikiirelt põgenesid, kui neile läheneti, siis peeti neid mingiteks videviku loomadeks. Ajast, mil Uus Maailm rahvastuma hakkas, pole neid enam nähtud ja nii on nad lihtsalt müüt. Kui portaal pikaks ajaks avatuks jäi, aimasid Vishna-ghrim'i targad ja vägevad, et see, mis sündima hakkab, on suurem kui Vishna-ghrim ning andsid käsu rahval taanduda kaugele lõunasse. Nüüd on nad tagasi ja nad ei ole varjud ega ka mitte loomad, nad on Vishna-ghrim, Uue Maailma esmaasukad.

Peale suurt sõda ja viimase ühendustee katkemist Lõunapoolsete maadega on Vishna-ghrim asunud elama endistele Ahelate maadele ning hoidnud rahu naabritega.


Usundid

Mehpolla - Lõbusa tuju ja jooma jumal.

Selene - Kuujumalanna Selene on väga mitmepalgeline: kord on ta Kuuna taevas (jälgib kõrgelt ja kaugelt, üldisest perspektiivist), kord viibib ta puhta jumaliku vaimsusena maa peal (laskub üksikasjadesse, siis kui taevas Kuud ei paista). Teadaolevalt ühe korra on ta käinud maa peal ka füüsiliselt - hõbedase lohena, kui Selene käis maa peal Portaali ehitamas et head inimesed saaksid Vanast Maailmast kurjuse käest põgeneda. Selene valitseb eriti tugevalt neid kolme sfääri:

  • Loomine (kasvav faas) ja hävitus (kahanev faas), seega ringkäik ja tasakaal
  • Loodus, taimekasv (Kuu ütleb millal külvata, millal lõigata), viljakus, rasedus, emadus (naistel on oma faasid, nagu Kuulgi)
  • Tunded (luule, muusika, kunst, inspiratsioon) ja mõistus (tarkus, teadmine, maagia, teadus)

Maa peal seisab Selene huvide eest Selenikaani Tempel, mille nimi tuleb sõnadest Seleni Canis - Selene koerad. Peame end huntideks, kellele meeldib kuuvalguses joosta ja kaljutipul Kuu poole ulguda. Selenikaani Templisse võib astuda igaüks, kes tunneb oma südames Kuuvalguse kutset. Me ei tee vahet soo, ameti, ega leerikuuluvuse järgi. Templisse astudes võid jääda oma endise leeri liikmeks, peaasi et sa ei lase maistel asjadel ja poliitikal end Selene teenimisel segada. Selenikaani Templit juhib peapreester Aldrin.

Angera - vabaduse- ja sõjajumal

Harmoonia - kooskõla ja muusika jumalanna


Kroonika

Kirja pandud munk Alvedar Vaga (313-38?) poolt aastatel 351-375 ning jätkatud tema õpilaste poolt.

Avaneb Portaal. Esimestena tuleb sealt läbi Vishna-Ghrim. Nende järel Arnshelmid ning hulk vabu inimesi ja seiklejaid. Läbi Portaali hakkab käima kaubavahetus. Arnshelmid ehitavad Uus-Arnshelmi linnuse, mille ümber hakkab nende elu käima.

Läbi Portaali tuleb Purustatud Ahelate klann, endised orjad Vana Maailma marmorikaevandusest. Nad üritavad end sisse seada Arnshelmide lähedusse kuid tekib konflikt maade pärast ning Ahelad rändavad kaugemale, lõuna poole. Vishna- Ghrim liigub ära lõunasse ning neid ei näe keegi vahepeal nelisada aastat.

1. aasta

Portaal sulgub. Ühendus Vana Maailmaga katkeb, hakkab välja kujunema omaenda majandus. Ressursse napib, eriti on puudus rauast.

10. aasta paiku

Maagide Liiga üritab Arnshelmide maadele oma tugipunkti rajada, kuid lüüakse veriste lahingutega sealt taganema. Kaotused nii Arnshelmide kui Liiga seas on suured.

Uus Maailm näeb suuri sõdu võimu pärast. Ressursid ajavad naabreid tülli, vanast maailmast pärit tülid saavad uue hoo. Surma saavad kõik tähtsamad liidrid, puutumata ei jää ükski klann. Väiksemad liituvad suurematega või pühitakse minema.

~300. aasta

Klannid on niivõrd nõrgenenud, et sõda käib juba kõigile üle jõu. Järjest sõlmitakse rahulepinguid. Pannakse paika piirid. Esimestel rahuaastatel juhib elu Uues Maailmas klanne ühendav Maapäev. Maapäeva pädevuses on ka tüliküsimuste lahendamine.

~350. aasta

Klannid on piisavalt sõjast toibunud ning Maapäev kaotab mõjuvõimu. Arnshelmid lahkuvad Maapäevast, varsti teeb seda ka Liiga. Osad maaisandad kuulutavad end sõltumatuteks.

427. aasta

Ahelate valitseja Badu abiellub Arnshelmide valitseja tütrega. Sellele järgneb noore naise röövimine ja hulk salapäraseid surmasid mõlema klanni tippude vahel. Tagajärjeks on suure osa Ahelate maa Arnshelmide valitsuse alla minek.

450. aasta paiku

Arnshelmide lossis toimunud pidusöögi ajal tapetakse paljud tähtsad isikud. Kuulu järgi on süüdlaseks mingisugused üleloomulikud jõud, kuid millised pole teada.

495. aasta kevad

Lihulas toimuvad Arnshelmide kevadpidustused Soovetäitva Asja auks. Kohale tuleb hulk Purustatud Ahelate klanni liikmeid, ümberkaudseid maavalitsejaid ja Kolme Kõrtsi Ordu, kes Vanast Maailmast paari kuu eest oli tulnud. Pidustuste käigus hakkavad toimuma salapärased mõrvad, mille ohvrid kohe varsti üles äratatakse. Kahtlustatakse Ordut, kuid teise pidupäeva lõpuks selgub, et kohalik preester Borin teenib Pimedust. Järgneb lahing ellujäänute ja Borini kontrolli all olevate ülestõstetute vahel. Borin ja ta järgijad tapetakse ning laibad põletatakse. Teadaolevalt on see esimene kord kui Pimedus üritab Uues Maailmas kanda kinnitada.

495. aasta suvi

Rossheni valitseja Corwin võtab ette sõjaretke ümbruskonna metsade puhastamiseks, temaga liitub Ordu. Tagasiteel ründab etterutanud Corwinit ja tema lähemat saatjaskonda kamp seiklejaid, kelle hulgas on palju Arnshelme. Rünnaku motiiviks on Rossheni omandiõigus ja ka puhas kasuahnus. Ordu purustab vaenuväed ilma ühegi kaotuseta.

495. aasta sügis

Corwin kutsub kokku nõupidamised Toolses. Teemaks Uue Maailma võimuküsimused ja Corwini kuningaks kuulutamine. Kohale on kutsutud Ordu, Arnshelmid ja Purustatud Ahelate klann. Saabub ka Hord, röövima ja tapma, kuid nad tehakse maatasa. Nõupidamisel ei panda kuningat paika. Öösel avatakse lähedalasuvates lossivaremetes Portaal, kust umbkaudu kümme seiklushimulist läbi astuvad. Läbi Portaali tuleb üks Pimeduse vähematest isandatest kos seiklejatega, kes nüüd on tema võimu all. Meeleheitlikus lahingus lüüakse Pimedus tagasi. Ordu jääb lossi ning ehitab selle osaliselt üles.

496. aasta suvi

Arnshelmide maadele tungib laastama ja röövima Hord. Arnshelmid koguvad väe kuid selle kunagist võimsust ei suudeta tagada ning ollakse sunnitud Ordu appi kutsuma. Nendega liitub ka mõni maaisand. Keibu kaluriküla juures kohtuvad pooled kolm tundi kestnud lahingus. Ordu ja Arnshelmid löövad Hordi ja järelväed puruks, riismed põgenevad tagasi sinna kust nad tulid. Kokku tapetakse Hordi omasid umbkaudu viis korda rohkem kui on Ordut ja Arnshelme.

497. aasta talv, kuu aega peale talvist pööripäeva

Liiguvad kuuldused et Uue Maailma keskpaigas olev Haapsalu mis Liigale kuulub on peaaegu inimtühjaks jäänud. Seda asjaolu uurima suundunud erinevate klannide ja organisatsioonide esindused leiavad selle tõepoolest niimodi olevat. Kohale saabuvad Arnshelmid, Purustatud Ahelate klann, Sõltumatud Maaisandad, Kolme Kõrtsi Ordu ning Vishna - Ghrimi esindus. Liiga uue juhi Arhitroni poliitika ja erinevate klannidega läbirääkimine viib niikaugele, et röövitud inimeste vabastamise eesmärgil Liiga lossi piirama tulnud klannidele tungib kallale Vishna- Ghrim, kes puruks lüüakse. Ühistel jõududel tungitakse peale seda lossi, mis raskete kaotustega lõpuks vallutatakse. Appirutanud vähesed Liiga abijõud ei suuda lossi langemist takistada ning nad lüüakse puruks. Loss langeb Arnshelmide, selle kunagiste omanike kätte tagasi. Arhitronil õnnestub koos paari kaaslasega põgeneda. Liiguvad kuuldused mingisugusest Arhitroni võlukepist, mis inimesi ajudeta käsutäitjaks muudab.

497. aasta varakevad

Kolme Kõrtsi Ordu tähistab Annimatsi nimelise maakoha kõrtsus oma Portaalist Uude Maailma tuleku teist aastapäeva. Kohale on saabunud Ahelad, Arnshelmid, Sõltumatud Maaisandad jaVishna- Ghrim, kellega arusaamatused läbi räägitud. Ordu, Sõltumatud Maaisandad, Purustatud Ahelate Klann ja Arnshelmid panevad kirja üksteise mitteründamise pakti ehk Pärandi. Alla kirjutavad kohapeal Ordu, Sõltumatud ja Arnshelmid, Ahelad lubavad seda arutada ja kui see neile sobib, siis allkirjastada. Vishna-Ghrim sõlmib suusõnalise neutraliteedilepingu eelnimetatud osapooltega. Pärast Pärandi kirjapanekut lahkub esialgne Ordu läände, veel läbiuurimata aladele, et seal ebaõigluse vastu võidelda. Vahepeal Ordu tiiva alla tulnud liitlased ja õpilased jäävad Ordu õiglusjärglasteks.

498 kevad - vere ja tule aasta

Visnha Ghrimmi sõjavägi rüüstas suure osa Uuest maailmast ja hävitas Ahelate klanni.

Rünnakut alustati Khal-el-Galadi linnusest. Kiiresti liiguti põhja, teel ühineti Gil-Hamadi palgasõduritega. Mindi Helme, Ahelate piirikindluse alla, mis pärast ohvriterohket lahingut ka vallutati ning maha lammutati.

Juba mõnda aega ilma igasuguse juhtimiseta olnud Ahelate klanni talupojad alustasid massilist pagemist. Oli ka põhjust, sest need väed põletasid ja hävitasid kõik mis teele jäi, tappes kõik elava, ka relvitud inimesed kõige võikamal moel.

Alatskivi loss, kauneim kõigist paleedest Uues ilmas, hävitati täielikult, kõik kes polnud jõudnud põgeneda, tapeti. Järgmised päevad kulutasid Visnha Ghrimmid sellele, et soola põldudele külvata ning kogu ümbruskond maatasa teha.

Karulembe küla alla kogunes põgenemisest väsinud maameestest seltskond, kes otsustas Visnhadele vastu hakata. Saanud toetust mõnedelt õilsamatelt maaisandatelt Sõltumatute seast, antigi vastulöök, mis aga suutis tekitada vaid vähest kahju aga hukutas tuhatkond meest. Oma harjumuspärase võikusega raiusid Vishnad kõigil langenutel pead maha ning riputasid teivaste otsa, ilmarahvale hirmuks.

Samal ajal ründas sõltumatu pealik Tom Khal-el-galad'i, mille vähesed elanikud selle kohe põlema pistsid ja põgenesid. Vishnad jätkasid maa ja asulate hävitamist, lahinguid rohkem ei tulnud.

Hord taganes vastastikusel kokkuleppel Rosshenist ning jättis küla Vishnadele rüüstamiseks. Endised Ahelate klanni talupoegade külavanemad tegid Vishnadega rahu ning andsid neile üle Tarvastu linnuse. Otipea linnus lammutati. Taruse linnuse sai oma valitsemise alla Vishnade vasall Parmaliina. Sõja lõpus hävitasid kõike inimkäte loodut vihkavad Vishnad teise kauni palee, Sangaste lossi, mille valitsejad olid maha jätnud.

498 suvi

Maavärin. Khal-el-Galadi linnuse jalamilt purskus välja vesi, mis uhtus minema platoolt alla toonud raja, mis oli ainus tee lõuna poole. Selle koha peal on nüüd kosk, järv ja jõgi, mida kutsutakse Vere jõeks.