Saatuse Rajad

Allikas: Lohewiki

Saatuse rajad (tuntud kohati ka kui SR) on seikluslarpide seeria, mis sai alguse 2007. aastal eesmärgiga pakkuda inimestele vana head seiklemist ja kollitappu. Aja jooksul toimus ka arenguid seiklusintriigika suunas (kohalolnud teavad mida selle all mõeldakse.) Algse kampaania raames toimus viis üritust, milelle järgnes aastal 2010 kahemänguline kampaania, mis varakult lõppes. Kolmas kampaania algas juulis 2012, SRi viiendal sünnipäeval.

Sari ise on seni toimunud kahes erinevas mängumaailmas, Saatuse Rajad I-VII toimusid Vaireni nimelises maailmas ning Vaimude Veri uues Everrani nimelises maailmas kus hakkavad toimuma ka edaspidised Saatuse Radade üritused.

Mängu reeglistik on mõnevõrra põhjalikum kui keskmisel Eesti larbil, pakkudes samas võimalust oma tegelane TPde toel "põhjalikult" valmis ehitada.

Alates üritusest Vaimuse Veri on liigutud eemale mängude nummerdamisest, samuti on muudetud mõnes mõttes formaati. Nimelt on loobutud suure sarjakeskse põhiloo olemasolust ning muudetud iga mäng eraldi eksisteerivaks ürituseks. Tegelased võivad jätkata ning mõned varasematest mängudest säilinud liinid võivad ka hilisemates mängudes esineda, kuid suuremal määral seda välditakse.

Saatuse Radade üritused

Saatuse Radade Mängud

Vairen

Vairen on Euroopast mõnevõrra väiksem manner. Ülejäänud maailmast eraldavad seda nii meri kui müstilised udupiirid, mis aastasadade jooksul laienenud ja tugevnenud on. Samalaadsed piirid eksisteerivad ka mujal maailmas, jagades selle hulgaks väikemateks "maailmakildudeks." Lagunemise põhjus pole maailma elanike enamikule teada ning neist omakorda enamus ei hooli ega ehk ei teagi toimuvast midagi.

Vormilt on tegu pseudokeskaegse fantaasiamaailmaga, millel on oma kaldeid nii kõrge kui ka tumedama fantaasia poole. Maailm on põhiliselt asustatud inimeste poolt, kuid vähemal või rohkemal määral leidub ka teisi rasse, neist levinumad koerakoonlased (tuntud ka kui gnollid) ja orkid, kelledega suhted enamjaolt probleemsemat laadi on. Muud olendid esinevad harvemini või peetakse neid üldse vaid lugudeks.

Everran

Everran on üldine nimi mandri kohta millel uue mängusarja tegevus toimub. Everrani maailme ise on mõnevõrra veidram, keerukam ning vahest ka noorem ja kaootilisem kui teised maailmad. Nooreks võib maailma nimetada seetõttu, et enamus mujal hulga varemeid ja artefakte maha jäänud kadunud kõrged tsivilisatsioonid pole veel kuhugi kadunud ning alles tegelevad eelpool nimetatud objektide loomisega.

Muude eripärade osas: füüsilise maailma ning vaimsemate ja eriilmelisemate tasandite piirid pole eriti kindlalt paigas ning eksisteerib omajagu üleminekukohti nende vahel. Viimastest on kõige tuntumad Öömaad, mis kujutavad endast püsivaid kokkupuutekohti Tavailma ja Varjuilma vahel. Lisaks puudub maailmas organiseeritud religioon, ega pole ka otseseid jumalaid. Viimaste asendus on eri tugevamad vaimud, elementaalid ja esivanemad, kellega tegelemine on pigem hästi läbisamine ja suhtlemine kui otsene kummardamine.

Kuulujuttude järgi eksisteerib sel maailmal mingisugune ühendus Vaireniga.

Korraldajad

Saatuse radade korraldajadustiimi kuulusid esimese ja teise ürituse ajal Ghostwizard (Marko Rasin), Daleios (Martin Jüssi) ja Yoshy (Joosep Sedman). Kolmandal mängul liitusid korraldusega requel (Rasmus Koorits) ja juba teisel üritusel oma abikäe sirutanud Ivellios (Oliver Simmermann). "Rännuteel" sai ka viimaseks mänguks, mille korralduses Daleios osales.

Saatuse radade uue kampaania esimese mängu (ja kogu settingu kuuenda) ürituse ajal on korraldajad Ghostwizard, requel ja Yoshy. Seitsmendast mängust sisaldus korralduskollektiivi ka kuriboh (Uku-Jaan Leppik), et täita requeli sõjaväkke minekust tekkinud lünka.

Saatuse Radade kolmanda kampaania liikus edasi uude mängumaailma, koos suurema varieeruvusega korraldustiimis. "Vaimude Vere" korraldajateks olid Ghostwizard, kuriboh ja requel, kes peale antud ürituse korraldamist ka tiimist lahkus. HIngepilk korraldati vaid kahe esimese poolt, kuid Põimunud lugude jaoks liitus grupiga ajutiselt Herwen (Sille Hausenberg). Kuid muutused korraldustiimis ei lõppenud seal. Ränduri kodu korraldamise ajal lahkus kuriboh korraldusest, kuid tema asemele tuli Narmer (Ülo Leppik) ning samuti naases korraldustiimi Yoshy, abikorraldajatena soalesid ka Maarja Malk ja Hoarmurath (Mona Hakomaa). Kadunud hinged, kadunud nägemus korraldamise ajaks jäid tiimi Ghostwizard, NArmer ja Yoshy.