Mängupaus

Allikas: Lohewiki

Mängupaus ehk Gamestop on ohtliku või olulise hetke kontrollimiseks kasutatav reeglistik. Enamasti ka n.ö. STOPP-reegel, mis tähendab, et kõik mängijad katkestavad hetkeks oma tegevused ja kas kõrvaldavad ohu või ootavad mängujuhi edasisi suuniseid.

Mängijana tuleb mäng seisata ohuolukordades, kui keegi on või hakkab saama koledasti viga. Väiksemad vigastused võib üle elada ka rollisiseselt.