Mängujuht (Larp)

Allikas: Lohewiki

Mängujuht (või GM - Game-Master) on larpi korraldav tegelane. Mängujuht organiseerib taustaloo, koordineerib rolle, hoolitseb toitlustuse ja ohutuse eest ja kehtestab reeglid. Mängujuhtidel on kirjutmata õigus vajadusel sekkuda mängu käiku (seda nii otse, kui NPCde vahendusel) ja mängijatelt eeldatakse mõistlikkuse piires mängujuhi korraldustele allumist.

Suurematel mängudel on mõnikord kindlate vastutusaladega mängujuhid: näiteks rekvisiitide või olmega tegelejad. See aitab ära hoida jagatud vastutusest tulenevaid probleeme.

Vaata ka