Foorumi Avalehele

Jäta vahele kuni sisuni


LARP: Wasara valgus 3. detsember

Päris elus rollimäng

Moderaatorid: Irve, chloe, Sorontur, Gregik, Aweron, Priist, Bernard

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas narmer 11:54 27. Nov 2011

Vabanes üks PC koht.

Tähelepanu: täna on maksmise ja rollide saatmise tähtaeg. Palume ka kõigil täita seltsi liikme lühikirjelduse ja saata oma pilt. Viimased on eriti olulised, kui soovite vältida piinlikke hetki, kus keegi teie kümme aastat tegutsenud aktiivset seltsi liiget ära ei tunne.
narmer
Meister
 
Postitusi: 129
Asukoht: Tartu

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Irve 17:14 1. Dets 2011

Oleksin kaklusreeglid teinud sellised:

Võitlus toimub realistlike esemetega aegluubis. Ründaja kaotab, kui rünnatav teisiti ei otsusta.
Irve
paranoik
 
Postitusi: 6659
Asukoht: Tallinn

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas narmer 23:45 1. Dets 2011

Mäng algab kell viis. PCdel palume saabuda viie ja poole kuue vahel juba rollis. NPCdel palume saabuda hiljemalt kella neljaks.

Reeglid on nüüd üleval: https://docs.google.com/document/d/1uo1 ... 5a4k8/edit

Kartoteek täieneb veel homme õhtuni.

Mängule on kaks vaba kohta, kes kiiresti reageerib saab veel tulla!
narmer
Meister
 
Postitusi: 129
Asukoht: Tartu

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Melian 1:50 2. Dets 2011

Mina ja Selts

Mu daamid ja härrad!

Oma napi aastaga Londoni Akadeemilise Maailmarändurite Seltsi liikmena olen ma tutwunud paljude silmapaistwate inimestega ning omandanud märkimiswäärseid teadmisi ja kogemusi. Olla meie Seltsi liige on mulle saanud sama loomulikuks seisundiks nagu olla edasipürgiw ja teadmisjanuline õpetlane. Tänu meie Seltsile on mulle kahel korral awanenud wõimalus osaleda abilisena suurepärastel ekspeditsioonidel, kahel korral on Seltsi liikmete hüwa nõu aidanud mul walmistuda ekspeditsioonideks ja osaleda nende juhtkonna töös.
Eelkõige tänan LAMSi senist esimeest sir Aburey Noxwelli osutatud toetuse ja mitmekülgse abi eest reisidokumentide ja wiisade ajamisel, härra Yo'el Yuntzi, kes on warustanud mind mitmesuguste hädawajalike teadus- ja reisiraamatutega, nagu näiteks sir Oliwer Galtoni isa kirjutatud wõrratu teos „The Art of Trawel“, härraseid Alan McAlphinit ja Edward Clarksoni nõuannete eest, mida pidada silmas reisides alles hiljuti maailmakaardile kerkinud Nõukogude Liitu.

Mida öelda kokkuwõtteks sellest imekaunist ja waimuteritawast Seltsis oldud ajast? Ainult reisides saab inimene waimselt kaswada, arendades oma silmaringi suuremaks kui koduõu. Ja wäärt on iga ettewõtmine, mis soodustab ja edendab reisimist. LAMS annab wõimaluse weeta kwaliteetaega laia silmaringiga inimeste hulgas, kes mõistawad reisimise olulisust eesmärgiga suurendada enese waimujõudu ja arendada teadust inimkonna hüwanguks. Olen oma elu jooksul kogenud piisvalt, kinnitamaks teile, et just säärane ühistegemine ongi tõelise Inglismaa wundament. Briti Impeerium on saanud suureks tänu ekspeditsioonidele ja meie kanname neid traditsioone edasi! Nüüd ja edaspidi!

Seltsi laienemine ja tulevik aastani 1936

Nüüd tahaksin pöörata teie tähelepanu wisioonidele, mis mul on meie Seltsi tulewiku suhtes tekkinud. Praeguseni on meid juhtinud auwäärne sir Aburey Noxwell, kes on teinud wäga kiiduwäärt tööd. Kuid tema hõiwatus ei luba tal piisawalt tegeleda LAMSi tulewikuga, hoidmaks seltsiwaimu piisawalt kõrgel niwool. Olen walmis wõtma enda kanda seda rasket koormat ja hoolitsema edaspidi Seltsi käekäigu eest.

Mul on üks unistus, õigemini üks kindel nägemus meie Seltsist kümne aasta pärast. Selles nägemuses saab meie Selts weelgi paremini abistada oma liikmeid teaduslike ekspeditsioonide ettewalmistamisel ja edukal läbiwiimisel. Eelkõige just teaduslike, sest just säänaste ettewõtmistega, mitte tühipalja lõbujanuse ringirähklemisega, õigustame me sõna “akadeemiline” meie auwäärse minewikuga Seltsi nimes. LAMSi juurde wõetakse selleks ametisse sekretär, kes aitab taotleda ekspeditsioonidele rahastust erinewatelt teaduslikelt ja heategewatelt organisatsioonidelt, teadusmetseenidelt ja riigilt. Täiendame oma raamatukogu kõigi mandrite ja paikade kohta, et reisile minejal oleks wõimalus piisawalt tutwuda wäisatawa piirkonna tingimustega ja ennast igaks elujuhtumiks ette walmistada. Loome kartoteegi inimestest, kes oleksid kõige kompetentsemad abistama suurema ekspeditsiooni ettewalmistustel walitud piirkonda ja walmis ka ise kaasa lööma selle läbiwiimisel.

Need on ühed paljudest arengusuundadest, mis mõlguwad minu meeltes, kui ma pöördun teie poole, lugupeetud seltsikaaslased, et öelda: meie Seltsi, nagu ka meie Riigi ja Inimkonna saatus on meie kujundada. Awastagem ja allutagem Maa. Toogem teadmiste walgus iga waimusädemega inimeseni!

Austusega,
Eleonora Ursula Rosenholm
Aga mul on nuga saapasääres ja süda ei julge sinna enam kukkuda.
Melian
Asjatundja
 
Postitusi: 45
Asukoht: muutuv

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Magnus 13:31 2. Dets 2011

KIIRKULLERIGA KIRI GLADFORDIST

Tervist, lugupeetud seltsiliikmed.

Saabusin üleeile just taas vana hea Inglismaa pinnale.
Ei ole veel jõudnud kõigega tutvuda, kuid paistab, et lugupeetud seltsi juhataja avaldus uue juhataja valimistest on liiga vähe aktiivsust ja elavust tekitanud, seetõttu panen üles, kui te pahaks ei pane, enda kandidatuuri.

Mina ja selts

Kuna minu ajalugu LAMSIga algab juba enne liitumist, alustan algusest.

Esimene kokkupuude oli peaaegu 18 aastat tagasi, 1908 Kanadas.
Tollane LAMSI kõrgelt austatud liige geograaf Prof. Stocking, kes kahjuks küll praeguseks
siit ilmast lahkunud on, oli tulnud ekspeditsioonile kaugesse põhja, kui ilmastikutingimused
raskenesid. Noor mina ja mu kaaslased, kes me hetkel seal kandis raudteetöölistena jõude istusime oodates uue materjali saabumist, palgati ekspeditsiooni abistama. Nii tutvusingi
ma esmakordselt selle auväärse seltsiga.

1911 Londonis sattusin austatud professori loengusse ja seetõttu asusin õpingute ajal suhtlema mitmete tollaste aktiivsete LAMSI liikmetega ja pakkusin ka aegajalt palgatud tehnikuna tuge ettevalmistustöödel, mistõttu 1913 alguses mind lõpuks liikmekandidaadiks ja seejärel kiiresti liikmeks võeti.

On tõsi, et insenerina mul puudub akadeemiline taust ning teadusega puutun ma kokku vaid sel kujul, et kuidas seda kõige sujuvamalt rakendada inimese hüvanguks.

Küll aga loodan ma puuduva tasa teha oma laialdase administratiivse kogemusega. Oma seltsis veedetud poolteistaastakümne jooksul olen ju korduvalt meie austatet teaduritele pakkunud praktilist tuge ja tehnilist nõu, samuti majutust kus iganes maailma otsas ma ise parajasti viibisin, kui kellegi tee sealt kandist läks.

Seltsi väliselt on töökogemust välitöödel tehnilise projektijuhatajana ning peaprojekteerijana. Minu töö tõttu olen mööndustega elanud aasta või rohkemgi peaaegu igas maailmajaos.

Seltsi laienemine ja tulevik

Kuna olen reisist väsinud, räägin pikemalt kogunemisel.
Põhilised teemad, mida käsitlen:

Briti impeeriumi muutuv koht maailmas, seoses viimaste aegade muutuste ja meelsustega Indias, Aafrika, Iirimaal, Austraalias, Euroopas
ja mujal maailmas ning kuidas see mõjutab seltsi.

Kuidas taastada seltsi Suure sõja eelne vägevus ja idealism, sest paraku mõjutavad Suure sõja tagajärjed meid siiani. Nagu näha, on liitub piisavalt uusi inimesi, aga muret tekitab hoopis teine ots - kahjuks on märgata suurt kauaaegsemate liikmete kõrvalejäämist ja äravajumist seltsi tegevusest. Vaja on kindlasti tagada järjepidavus ja kogemuste edasikandumine,

Praktilisema poole pealt on mul ideid, kuidas partnernlussidemete abil täiendada logistikavõrgustiku, kuhu iganes vaja.
Leian, et hästi korraldatud logistika, varustuse olemasolu ning hooldamine (teadusaparaadid esiteks, aga ekspeditsioon läheb hukka ka ilma kõiki võibolla vähemtähtsamana tunduvaid tarbeesemeid omamata) ja tugipunktide haldus on igati olulised, et austatet teadurid saaks just oma uurimisalale keskenduda organisatoorse ja administratiivse töö asemel. Hoolitsen, et ükskõik mis looduse tingimustes oleks kõigil vajadused ja võimalusel isegi mugavused tagatud.

Peatse kohtumiseni,
Connor O'Sullivan

AJALEHENUPP DAILY MIRRORI SELTSKONNAKÜLGEDEL

Southamptoni sadamas olla väidetavalt nähtud SS Far Southi pealt maabumas härra Connor O'Sullivani, pikaaegset Londoni Akadeemilise Maailmarändurite Seltsi liiget. Aastaid tagasi on nimetet härrasmees on varem ajalehtede külgedel kõmu oma poliitiliste väljaütlemistega. Jooksva aastakümne vahetusel, Iiri sõdade paiku, süüdistasid tema rivaalid iiri päritolu meesterahvast ebalojaalsuses Briti kroonile, kuid mitmed kõrgel positsioonil isikud kinnitasid, et see mitte tõsi ei ole.

Terava keelega Lord Gregory Happerit, kes meie lehe lugejatele hästi tuntud on ja kes eelmise aastakümne lõpus LAMSI kandideeris, kuid vastu ei võetud, kuuldi mõni aasta tagasi ütlemas:
"Kelleks see mees ennast peab ja miks tema siin Londonis figureerib? Lähen kuulama eksklusiivset sümfooniaettekannet, lootes leida ennast väärikast seltskonnast, ja näe, kes istub minu kõrval? Neetud Iiri Raudteetööline!"

Daily Mirror soovib härra O'Sullivanile edu ja häid pühasid.
Magnus
Vanem õpipoiss
 
Postitusi: 80
Asukoht: Tallinn

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Attila 0:37 3. Dets 2011

BRIIF!
Tähelepanu! Kuna mängu saabumine on IG, siis toimub Briif siinsamas, pisut allpool.

Tähtsamad punktid.
- Kostüümi puhul arvastage KA välitingimustega!
- Saabuge rollis, vahemikus 17-17:30, Kastani 38. Autod saab jätta näiteks Vanemuise tänavale
- NPC'd saabuge hiljemalt kell 16
- Pange telefonid hääletuks
- Plaanis on üks mängusisene gamestop, loodame, et suudate selle üle elada kenasti. Kujutlege tegelast und nägemas vms.
- Lahendage situatsioonid rollimänguliselt
- Turvasõna on "Panaan" (kui paha hakkab või mängupausi vajate)
- Järelpidu lauamänguklubis NUPP

Reeglid
Kartoteek

Mängujuhtide numbrid 55632024 ja 58001697

Ülo, Marten, Ally
Võimalus on üks miljonist, aga postitus võib siiski asja ette minna.
Attila
Nati Kõvem Võlur
 
Postitusi: 1261
Asukoht: Ugala

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas ozkar 14:17 4. Dets 2011

Päris hullumeelne larp oli. Või mis?
Super, et olid sellise asja jaoks korraldajad ja olid ka mängijad.

:6:
Kas on mõtet suhelda sõbraga, kes ei räägi oma kirjas Sinule sõnakestki esimesest lumest?
ozkar
Haldjate sõber
 
Postitusi: 335
Asukoht: mitteametlik

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Azurah 16:15 4. Dets 2011

Oh yeah!

Rohkemaid muljeid siis, kui rohkem aega. Hetkel lühidalt: crazy, hästi korraldatud, põnev, crazy, awesome! :5: :P Mitte mainimata jätta - üllatav. Kommunismusessse ja üldse sellisesse tehasesse pidulikult õhtult sattumine oli totaalne üllatus (ja mulle meeldivad üllatused!). Ja see koht asus ülejäänutele pärapõrgus, aga mu ühikast vaid paarisaja meetri kaugusel paralleeltänavas :6:
Arvamused on nagu p....augud, igaühel on oma.
Azurah
Tõeotsija
 
Postitusi: 176
Asukoht: Eesti maffia sünnipaik

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Die 17:56 4. Dets 2011

Virtin missis Sally Harper (kunagine seltsi liige ja lootustandev arheoloog) ning Kommunismuse jünger, meedik Ljuba tänavad kõiki suurepärase olustiku ja toreda rollimängu eest.

Missis Harper peab eriliselt meeles neid üksikuid leedisid ja džentelmene, kes märkasid aknal gaasimaski (mille ees põlesid küünlad, ja kuhu oli paigutatud ka taldrik ja kahvel), mis oli kõik, mis peale Kohutavaid Sündmusi Austraalia kõrbes oli järele jäänud vaesest Lancelot Harperist.

Ljuba avaldab kolmes eksemplaris tänu kõigile seltsimeestele, kes leidsid endas kübekese tõelist töötahet ja kommunismust, et lehma lüpsta, lasta kenasti oma kõrvu mõõta ja kaasa laulda meie püha hümni "Kakaaja krassivaja koroova".
Kui oled kaelani sitas, ära pead longu lase (Saksa vanasõna)
Die
Lohede õpilane
 
Postitusi: 2534
Asukoht: Ilmaplats, 56652297

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Irve 18:49 4. Dets 2011

Mulle väga meeldis. Ainus asi oli see, et olin ise veidi unine/liimist lahti ja ülivõrdes äge tehasevärk oli selline, et mul umbusu summutamise (suspension of disbelief) ei toimunud. Võib-olla oli probleem rollitaustas, et mulle mängijana tundus, et mu tegelane peaks sellist episoodi selgelt deliirseks fantasmagooriaepisoodiks, ning suhtuks sellesse veidi vähema respektiga kui võinuks.

Tagantjärele tarkusena oleksin pidanud seda "see on päris" seisukohalt võtma ning hoopis sellele hüpoteesile toetavaid argumente leidma: "ustest läbiminek ei vii mind teistesse ruumidesse, mistõttu unenäo võiks välistada" jne.

Kas oleks turgu sellisele mängule kus kõik tegelased säärases "kommunismuses" elaks. Ma olen suur absurdifänn ja selle mängumaailma pealt vaadatuna tekkis tunne, et siin on potentsiaal.

:D
Irve
paranoik
 
Postitusi: 6659
Asukoht: Tallinn

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas narmer 20:35 4. Dets 2011

Omalt poolt tänan kõiki tulemast. Ma pean veel natuke laskma asjal seedida, enne kui pikemalt kommenteerin.

GMide tehtud pildid on üleval: http://nagi.ee/photos/Narmer/sets/335325/527643/
narmer
Meister
 
Postitusi: 129
Asukoht: Tartu

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Die 21:07 4. Dets 2011

Palun öelge, et keegi tegi veel pilti... Sest antud juhul tahaks tõesti natuke edev olla ja... Ljuba ju oli edev, ometigi?
Kui oled kaelani sitas, ära pead longu lase (Saksa vanasõna)
Die
Lohede õpilane
 
Postitusi: 2534
Asukoht: Ilmaplats, 56652297

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Azurah 0:40 5. Dets 2011

Kas oleks turgu sellisele mängule kus kõik tegelased säärases "kommunismuses" elaks. Ma olen suur absurdifänn ja selle mängumaailma pealt vaadatuna tekkis tunne, et siin on potentsiaal.


Mina oleks käpp!

Kusjuures, sellest žanrist meenub mulle ka parim larbivideo, mis ma YT-s näinud olen:
http://www.youtube.com/watch?v=VDl5zZ0oo4s Ehk inspireerib? :5:
Arvamused on nagu p....augud, igaühel on oma.
Azurah
Tõeotsija
 
Postitusi: 176
Asukoht: Eesti maffia sünnipaik

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas inwe 12:00 5. Dets 2011

ülilahe oli. koht B eriti, täiesti ideaalsed tingimused selliseks kommunismuseks.

tervitused lillale lehmale Mishale ja vend Vasjale, loodetavasti on su hääl pärast karoova-laulu tagasi tulnud. ühtlasi oli see mul esimene kord saada päästetud, kuigi Svetal ei ole aimugi, mis ta nüüd tagasi tavamaailmas peale hakkab. aga oh kuidas mulle meeldib olla npc, ühes rollis püsimine on minu jaoks ikka väga raske, kui ei tea oma eesmärki.

kokkuvõtvalt suur tänu ja ootan järgmist! :)
inwe
Valguse hoidja
 
Postitusi: 296
Asukoht: suures rohelaanes

Kasutaja avatar

Re: LARP: Wasara valgus 3. detsember

PostitusPostitas Die 13:33 5. Dets 2011

Irve kirjutas:
Kas oleks turgu sellisele mängule kus kõik tegelased säärases "kommunismuses" elaks. Ma olen suur absurdifänn ja selle mängumaailma pealt vaadatuna tekkis tunne, et siin on potentsiaal.

:D


Mina oleks kaa käpad. Mulle hakkas meeldima. (Kogu olukorra väljapaistva jaburuse juures tegelikult tõsist pühalikku liini ajada :p)
Kui oled kaelani sitas, ära pead longu lase (Saksa vanasõna)
Die
Lohede õpilane
 
Postitusi: 2534
Asukoht: Ilmaplats, 56652297

EelmineJärgmine

Mine Larp

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist


cron
© Dragon.ee | E-post: dragon@dragon.ee | HTML'i kontroll
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpbb.ee 3.0.6